Nye forretningsforbindelser og ordrer i din virksomhed hver 
uge
måned
netvaerk-weblogo_02
netvaerk-weblogo-white_02
Ansoegning

Hvor ønsker du at være medlem?

Vælg den gruppe du ønsker at blive en del af
Valgfrit

Lidt om dig

Om din virksomhed

Valgfrit

Adresse

Acceptér betingelser

Det kræver en indsats

At være en del af en lokal gruppe i NETVAERK giver mange nye forretningsforbindelser, som kan gavne din virksomhed. Du får både god sparring og øget omsætning. Men hvis nogen skal gøre en indsats for dig og din virksomhed, så er du også nødt til at gøre en indsats for dem.

Det handler ikke om noget-for-noget. Det handler om, at du går den ekstra meter for at gøre noget for dine partnere i NETVAERK. Gode gerninger kommer sjældent dårligt tilbage. Karma!

Betingelser

Jeg er indforstået med:

  • At gruppeledelsen beslutter, om der er plads til mig i gruppen
  • At gruppen mødes en gang om ugen
  • At min plads i gruppen er betinget af, at jeg er aktiv i gruppen og efter bedste evne forsøger at hjælpe de andre
  • At specialeeksklusiviteten for det fagområde jeg har valgt, er betinget af, at jeg er aktiv i gruppen
  • At morgenmad/lokaleleje betales særskilt udover selve kontingentet til NETVAERK
  • At NETVAERK gemmer de her angivne oplysninger om mig og min virksomhed, så længe jeg er medlem af NETVAERK, og at de må deles med andre medlemmer af NETVAERK
  • At indsendelse af ansøgningen giver NETVAERK ret til at opkræve den fulde kontingentbetaling, hvis jeg optages i gruppen.